Zadaj pytanie
1000 znaków pozostało
Dodaj pliki

 

Wiedza na temat wymagań dotyczących wykonywania konstrukcji stalowych jest potrzebna zarówno projektantom, inwestorom, osobom które w imieniu inwestora zlecają wykonywanie tych konstrukcji, jak również przedsiębiorcom którzy prowadzą działalność w tym zakresie.

Poniżej zestawienie najważniejszych norm, które znalazły zastosowanie w naszych ostatnich projektach. 

 

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe. W normie określono wymagania i badania dotyczące konstrukcji stalowych budowlanych zapewniające odpowiedni poziom wytrzymałości, stateczności, użytkowalności i trwałości. Podano wymagania dotyczące konstrukcji obciążonych w sposób przeważająco statyczny w budownictwie powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inżynierskich nie ujętych w odrębnych normach. Normę można również stosować do elementów stalowych w konstrukcjach zespolonych. Wymagania podane w normie mają charakter podstawowy i odnoszą się do konstrukcji stalowych klasy 3.

PN-EN ISO 1302 - Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacji technicznej wyrobu. W normie określono zasady podawania oznaczeń struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacjach technicznych wyrobów (np. na rysunkach technicznych, w specyfikacjach, w umowach, w sprawozdaniach) za pomocą symboli graficznych i oznaczeń w tekstach.

PN-EN ISO 1101 - Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. W normie podano podstawowe informacje i wymagania dotyczące tolerowania geometrycznego przedmiotów wytwarzanych. Przedstawiono podstawy bazowania i zdefiniowano zasady dotyczące tolerowania geometrycznego.

PN-EN ISO 3834-1 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości.  W normie podano wymagania jakości odpowiednie do procesów spawania. Wymagania te mogą być przyjęte także dla innych procesów spawania. Wymagania specyficzne dla niektórych procesów można usunąć, jeśli nie są one właściwe lub możliwe do stosowania. Podane wymagania odnoszą się tylko do tych aspektów jakości wyrobów, na które wpływają procesy spawania. Opisano metodę wykazania przez wytwórcę zdolności do wykonania wyrobu o określonej jakości. Zdefiniowano specjalne wymagania jakości, ale nie przypisano tych wymagań do żadnej określonej grupy wyrobów.

PN-EN ISO 3834-2 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości. W normie podano pełne wymagania jakości, dotyczące spawania w warunkach warsztatowych i/lub w warunkach budowy. Określono m. in. wymagania wobec podwykonawców, personelu wykonującego spawanie oraz nadzór i badania, urządzeń produkcyjnych i badawczych, dokumentowania prac, materiałów dodatkowych i zapisów dotyczących jakości.

PN-EN ISO 3834-3 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania jakości. W normie podano standardowe wymagania jakości, dotyczące spawania w warunkach warsztatowych i/lub w warunkach budowy. Określono m. in. wymagania wobec podwykonawców, personelu wykonującego spawanie oraz nadzór i badania, urządzeń produkcyjnych i badawczych, dokumentowania prac, materiałów dodatkowych i zapisów dotyczących jakości.

PN-EN ISO 3834-4 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości. W normie podano podstawowe wymagania jakości, dotyczące spawania w warunkach warsztatowych i/lub w warunkach budowy. Określono m. in. wymagania wobec podwykonawców, personelu wykonującego spawanie oraz nadzór i badania, urządzeń produkcyjnych i badawczych, dokumentowania prac, materiałów dodatkowych i zapisów dotyczących jakości.

PN-EN ISO 3834-5 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 5: Dokumenty, które są konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4. W normie określono dokumenty, które są konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości PN-EN ISO 3834-2, PN-EN ISO 3834-3 lub PN-EN ISO 3834-4. Niniejsza część może być stosowana tylko w połączeniu z PN-EN ISO 3834-2, PN-EN ISO 3834-3 lub PN-EN ISO 3834-4.

PN-EN ISO 4063 - Spawanie i procesy pokrewne -- Nazwy i numery procesów. W normie ustalono nazwy i numery dotyczące procesów spawania i procesów pokrewnych, przy czym każdy proces identyfikuje się za pomocą odnośnego numeru. Ustalono główne grupy procesów, identyfikowane za pomocą numeru jednocyfrowego, grupy (numer dwucyfrowy) i podgrupy (numer trzycyfrowy). System przewidziano jako pomoc przy komputeryzacji, rysowaniu, instrukcjach technologicznych spawania itd.

PN-EN 288-2 - Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania łukowego. W normie podano techniczne możliwości badań dotyczących technologii spawania (pWPS), które będą podane w instrukcji technologii spawania dotyczącej prowadzenia operacji spawalniczych. Te informacje są w całości przedstawiane przez wytwórcę na przykładzie instrukcji technologicznej spawania.

PN-EN ISO 5817 - Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. W normie podano poziomy jakości na podstawie niezgodności spawalniczych w złączach spawanych (z wyjątkiem spawania wiązką) wszystkich rodzajów stali oraz niklu, tytanu i ich stopów. Dotyczą one materiałów o grubości większej niż 0,5 mm. Poziomy jakości obejmują spoiny czołowe i spoiny pachwinowe. Podano trzy stopnie jakości umożliwiające stosowanie dla szerokiego zakresu produkcji spawalniczej. Oznaczono je symbolami B, C i D, przy czym poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom. Poziomy jakości odnoszą się do jakości produkcji, a nie do przydatności eksploatacyjnej wyrobu. Poziomy jakości mają zastosowanie do: - stali niestopowych i stopowych, - niklu i stopów niklu, - tytanu i stopów tytanu, - spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego, - wszystkich pozycji spawania, - wszystkich typów spoin, - procesów spawania: łukowego elektrodą metalową, łukiem krytym, łukowego w osłonie gazów, plazmowego i gazowego. Aspekty metalurgiczne jak wielkość ziarna, twardość nie są objęte niniejszą normą. Podano definicje 6 terminów.

PN-EN ISO 13920 - Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe i kąty -- Kształt i położenie. W normie podano wartości tolerancji ogólnych wymiarów liniowych i kątowych oraz kształtu i położenia, przeznaczone do stosowania w budowie konstrukcji spawanych. Wartości te zestawiono w czterech klasach tolerancji w oparciu o doświadczenie warsztatowe. Kryterium poszczególnych klas tolerancji wynika z wymagań funkcjonalności. Dobór tolerancji oparto na zasadzie niezależności według ISO 8015, zgodnie z którą tolerancje wymiarów liniowych oraz kształtu stosuje się niezależnie od siebie.

PN-EN ISO 9013 - Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości. W normie określono materiały podlegające cięciu tlenowemu, cięciu plazmowemu i cięciu laserowemu. Ma zastosowanie do cięcia tlenowego materiałów o grubości od 3 mm do 300 mm, cięcia plazmowego materiałów o grubości od 1 mm do 150 mm i cięcia laserowego materiałów o grubości od 0,5 mm do 40 mm. Podano specyfikację geometrii wyrobu oraz określono poziomy jakości cięcia.

PN-EN 22553 - Rysunek techniczny - Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane - Umowne przedstawianie na rysunkach. W normie ustalono zasady umownego przedstawiania na rysunkach połączeń spawanych, zgrzewanych i lutowanych. Podano rodzaje znaków umownych elementarnych i dodatkowych związanych z kształtem spoin i określono sposób ich umieszczania na rysunkach. Określono także sposób ich podawania w oznaczeniu umownym informacji dodatkowych związanych z metodą wykonania, materiałami dodatkowymi i wymaganiami jakościowymi spoin.

PN-EN 22768-1 - Tolerancje ogólne -- Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji. W normie ustalono cztery klasy tolerancji ogólnych wymiarów przedmiotów wykonanych metodą skrawania metali lub tłoczenia z blachy. Podano trzy tablice i załącznik informacyjny dotyczący koncepcji tolerowania ogólnego wymiarów.

PN-EN 22768-2 - Tolerancje ogólne -- Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji. W normie ustalono trzy klasy tolerancji ogólnych wymiarów przedmiotów wykonanych metodą skrawania materiału. Podano cztery tablice, załącznik informacyjny A dotyczący koncepcji tolerowania ogólnego wymiarów i geometrii oraz załącznik informacyjny B z informacjami uzupełniającymi.

London

Warszawa * Berlin * Paris

New York

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka plików "cookies"

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Plików tych używa się dla optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Stosuje się je również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosuje się "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametrem zawartym w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością jego ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej włącznie z zablokowaniem możliwości jej prawidłowego użytkowania.

Nie masz konta? Daj nam znac!

Zaloguj sie