REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TRANSLANDUM.COM

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu Translandum.com oraz ochrony prywatności danych osobowych Klientów.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
  3.1. Serwis – Biuro Usługowe prowadzone przez Translandum.com Andrzej Fudała, wpisane do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem NIP 6151645092, REGON 363483951 z siedzibą w Pieńsku przy ul. Robotniczej 3, będące administratorem strony internetowej www.translandum.com.
  3.2. Klient – klient indywidualny (osoba fizyczna), firma lub instytucja (jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową) będąca odbiorcą usług Serwisu.
  3.3. Stały Klient – klient indywidualny zarejestrowany na stronie Serwisu, którego łączna wartość zleceń przekroczyła 1000,- zł netto albo firma lub jednostka organizacyjna zarejestrowana na stronie Serwisu, której łączna wartość zleceń przekroczyła 5000,- zł netto.
  3.4. Usługa – czynność wykonywana na zlecenie Klienta obejmująca:
  3.4.1. tłumaczenie standardowe tekstów źródłowych języków: polskiego, niemieckiego i angielskiego (do 10 str./dziennie);
  3.4.2.tłumaczenie ekspresowe tekstów źródłowych języków: polskiego, niemieckiego i angielskiego (pow. 10 str./dziennie);
  3.4.3.opracowanie dokumentacji technicznych.
  3.5 Teksty źródłowe – teksty, rysunki i inne materiały przekazane przez Klienta do Serwisu w celu wyceny i realizacji Usługi.

§2 Realizacja Usługi

 1. Klient żądający wyceny Usługi powinien przesłać zapytanie ofertowe – za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – dołączając plik (pliki) z tekstem źródłowym/dokumentacją techniczną oraz określając rodzaj usługi (p. §1 pkt. 3.4).
 2. Serwis na złożone przez Klienta zapytanie przesyła drogą elektroniczną swoją ofertę (w dni robocze zazwyczaj w czasie do 30min., ale nie dłuższym niż 60min).
 3. W przypadku akceptacji oferty Klient przesyła do Serwisu na adres e-mail swoje zlecenie, na potwierdzenie którego Serwis w zależności od statusu Klienta (p. §1 pkt.3.2/ 3.3) przekazuje mu fakturę proforma.
 4. Serwis zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia z ważnego powodu realizacji Usługi.
 5. Klient ma prawo wypowiedzieć swoje zlecenie w każdym czasie, zobowiązany jest wówczas uiścić na rzecz Serwisu część umówionego wynagrodzenia odpowiadającego stopniowi wykonania zlecenia.
 6. Serwis w ramach prowadzonej działalności przyjmuje i realizuje zlecenia:
  6.1. tłumaczeń tekstów źródłowych w języku polskim, angielskim i niemieckim;
  6.2. opracowania dokumentacji technicznej z zakresu: adaptacji rozwiązań konstrukcyjnych do warunków wytwórczych klienta, opracowania instrukcji kolejności montażu, opracowania zestawień montażowych, rysunków wykonawczych, technologicznych, płaskich, detalowania 2D, opracowań założeń i wytycznych projektowych na bazie wymagań klienta i wizji lokalnych na obiekcie przemysłowym, modelowania geometrii przestrzennych 3D,  opracowywania technologicznych instrukcji spawania w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki, zgodne z wymogami norm, wytycznymi i warunkami kontraktów, opracowania instrukcji technologicznych złączy spawanych pWPS.
  6.3. wszelkich usług pokrewnych nie wymienionych powyżej a możliwych do uzgodnienia między Klientem a Serwisem.
 7. Stawki z zakresu usług tłumaczeniowych w trybie standardowym ustalane są zgodnie z wykazem dostępnym na stronie internetowej Serwisu. Stawki za tłumaczenia ekspresowe mogą zawierać ceny powiększone do 45% ponad stawkę za tłumaczenie w trybie standardowym.
 8. Stawki z zakresu usług opracowania dokumentacji technicznych podlegają osobnym negocjacjom.

§3 Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie autorskie prawa zależne wynikające z opracowań cudzych utworów przekazanych mu przez Klienta.
 2. Autorskie prawa majątkowe z zakresu Usługi związanej z opracowaniem dokumentacji technicznej wymagają odrębnych ustaleń między Klientem a Serwisem.
 3. Serwis jest administratorem danych osobowych Klientów pozyskanych wyłącznie w zakresie, gdzie jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Zakres danych obejmuje:
  4.1. w przypadku firm: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, numer konta bankowego, imię i nazwisko przedstawiciela,
  e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny;
  4.2. w przypadku klientów indywidualnych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu.
 5. Dokonując zamówienia Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia.

§4 Rejestracja w Serwisie

 1. Klienci chcący zarejestrować się w Serwisie mogą uzyskać status Stałego Klienta i korzystać z rabatów oraz miesięcznych terminów płatności.
 2. Chęć rejestracji należy zgłosić za pomocą formularza na stronie Serwisu, podając swoje dane kontaktowe zgodnie z §3 pkt. 4. Potwierdzenie przesyłane jest przez administratora Serwisu na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Rejestracja Klienta jest jednoznaczna z akceptacją treści niniejszego Regulaminu i oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez Klienta na wysyłanie korespondencji (w tym także informacji handlowej) na zarejestrowany adres e-mail.

§5 Terminy płatności

 1. Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia i zawarciem wiążącej transakcji jest przesłana na adres e-mail Klienta faktura proforma.
 2. Klienci indywidualni zlecający Usługę nie mający statusu Stałego Klienta proszeni są o dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości zlecenia – na podstawie przesłanej na adres e-mailowy faktury proforma.
 3. Firmy lub instytucje nie mające statusu Stałego Klienta mogą być poproszone o dokonanie przedpłaty na podstawie faktury zaliczkowej w wysokości od 20% do 100% wartości zlecenia oraz opłacenie faktury końcowej w terminie 14 dni od jej wystawienia.
 4. Klienci mający status Stałego Klienta opłacają fakturę końcową w ciągu 30 dni po wykonaniu Usługi.
 5. Faktury VAT przesyłane są po zakończeniu zlecenia na adres e-mail Klienta, a w przypadku firm i instytucji także na zarejestrowany adres korespondencyjny.
 6. W przypadku nieterminowej zapłaty Serwis nalicza odsetki w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki.

§6 Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej Usługi do 14 dni po jej wykonaniu. Reklamacja, aby była ważna, powinna być uzasadniona. Uzasadnienie powinno zawierać opis zastrzeżeń oraz zaznaczenie popełnionych błędów.
 2. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Serwis nieodpłatnie dokonuje Usługi w najkrótszym możliwie terminie uzgodnionym z Klientem.
 3. Złożenie reklamacji nie jest podstawą do odmowy terminowej zapłaty należności za Usługę.
 4. Odpowiedzialność Serwisu ogranicza się wyłącznie do wysokości netto (bez podatku VAT) ceny wykonanej Usługi.
 5. W przypadku Usługi z zakresu tłumaczeń zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Klient nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą formatów pakietu MS Office oraz typowych edytorów tekstu, Serwis nie jest zobowiązany do odtwarzania tych elementów w tłumaczeniu w formatach źródłowych. Istnieje jednak możliwość uzgodnienia innego sposobu realizacji tłumaczenia, który pozwoli Klientowi przyporządkować poszczególne fragmenty tekstu umieszczone na rysunku, schemacie, wykresie itp. odpowiedniemu tekstowi w tłumaczeniu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Serwis może podjąć się realizacji usług na warunkach innych niż określone w niniejszym Regulaminie. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między Klientem a Serwisem.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin jest publikowany na stronach internetowych Serwisu z zaznaczeniem daty, od której obowiązuje.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 Pieńsk, 08.02.2016

 

London

Warszawa * Berlin * Paris

New York

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka plików "cookies"

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Plików tych używa się dla optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Stosuje się je również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosuje się "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametrem zawartym w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością jego ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej włącznie z zablokowaniem możliwości jej prawidłowego użytkowania.

Nie masz konta? Daj nam znac!

Zaloguj sie